mees
taust_onnitlused 

Palju palju õnne sünnipäevalastele!

 

Alisa Žmejeva 30.01, Adelia Šalintseva 06.02, Nikita Zahharov 09.02, Artur Mokritski 24.02

facebook-icon 

TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI SISEKORRAEESKIRI:

1. Toomas Suursoo Tennisekooli (edaspidi tennisekool) sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab reeglid tennisekooli õpilastele ja nende vanematele treeningu- ja võistluspaikades.

2. Eeskirja rikkumise korral õpilase või tema vanema poolt on tennisekoolil õigus lõpetada õpilasega leping tennisekooli põhikirjas ja õpilasega sõlmitud lepingus sätestatud korras.

3. Tennisekooli õpilane:

1) hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;
2) suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;
3) saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;
4) järgib Viimsi Tennisekeskuse sisekorraeeskirja;
5) kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;
6) suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt;
7) ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;
8) peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka tennisekooli ning tema käitumisest sõltub tennisekooli maine.

4. Lapsevanem:

1) lubatud jälgida treeningtundi, soovituslik eelnev kokkulepe treeneriga;
2) ei sekku treeningtundi;
3) esindades oma last ja tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.

​