mees
taust_onnitlused 

Palju palju õnne sünnipäevalastele!

Anton Podkorõtov 01.09, Marek Djomin 02.09, Renaldo Suursoo 03.09, Matvei Kulakovski 04.09, Robert Peik 24.09, Juri Ivantšenko 25.09, Viktoria Silin 27.09, Maria Demeštšenko 27.09, Laura Marii Vahepõld 28.09

facebook-icon 

TOOMAS SUURSOO TENNISEKOOLI SISEKORRAEESKIRI:

1. Toomas Suursoo Tennisekooli (edaspidi tennisekool) sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab reeglid tennisekooli õpilastele ja nende vanematele treeningu- ja võistluspaikades.

2. Eeskirja rikkumise korral õpilase või tema vanema poolt on tennisekoolil õigus lõpetada õpilasega leping tennisekooli põhikirjas ja õpilasega sõlmitud lepingus sätestatud korras.

3. Tennisekooli õpilane:

1) hoiab puhtust ja korda treening- ja võistluspaikades;
2) suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju;
3) saabub treeningutele ja võistlustele õigeaegselt;
4) järgib Viimsi Tennisekeskuse sisekorraeeskirja;
5) kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust;
6) suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ning lugupidavalt;
7) ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult;
8) peab meeles, et esindab võistlustel peale iseenda ka tennisekooli ning tema käitumisest sõltub tennisekooli maine.

4. Lapsevanem:

1) lubatud jälgida treeningtundi, soovituslik eelnev kokkulepe treeneriga;
2) ei sekku treeningtundi;
3) esindades oma last ja tennisekooli tennisevõistlustel, ei sekku mängu, vaid pöördub vaidluste lahendamiseks peakohtuniku poole.

​